Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 06-010 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 16 september 2015. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid,…

Vervallen V&A 06-001 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38e en 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38e, tweede lid, en artikel 38f, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 05-054 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31 december 2004) d.d.130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 8 januari 2016. Artikel 38d, 38e en 38f Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-002 d.d. 16 september 2015. Artikel 38b en artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38b…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 240705

24 juli 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015. Artikel 22ca Wet op de…