Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-018 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de inspecteur d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Mag de inhoudingsplichtige de stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB toepassen zonder dat de competente inspecteur…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 13:59 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 14 januari 2016. Vraag Pensioenregelingen bevatten vaak de mogelijkheid om de ingangsdatum van…

Vervallen V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

21 januari 2009 15:23 - Vervallen Dit V&A 09-002 is per 12 mei 2020 vervallen omdat het zijn belang heeft verloren. Vraag Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het Besluit…

Vervallen V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

10 november 2008 15:23 - Vervallen Dit V&A 08-017 is vervallen omdat de overgangstermijn geëindigd is. Vraag Wanneer moeten financieringsovereenkomsten inzake open geïndexeerde pensioenaanspraken worden aangepast aan het arrest van de Hoge Raad van…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M d.d. 240708

24 juli 2008 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van…

Vervallen V&A 06-004 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is vervallen per 1 januari 2017. Vraag Hoe moet de 100%-grens worden getoetst als de vóór overgang naar het regime van de Wet VPL opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen…

Vervallen V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Is het mogelijk om de verlaagde AOW-franchise in combinatie met…

Vervallen Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007)

12 juni 2007 12:18 - Vervallen Deze handreiking is d.d. 1 juli 2017 vervallen. 1. Inleiding Deze handreiking betreft zowel modelovereenkomsten die extern (met name door advieskantoren) zijn ontworpen als modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft ontworpen ten behoeve…

Vervallen Handreiking pensioenknip in verband met lage rentestand (versie 6 juni 2007)

6 juni 2007 14:11 - Vervallen Deze handreiking is vervangen door de Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP IN VERBAND MET LAGE RENTESTAND (versie 6 juni 2007) Deze handreiking dient…

Vervallen V&A 07-003 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet

19 april 2007 15:23 - Vervallen Dit V&A is d.d. 5 februari 2021 vervallen. Dit V&A 07-003 behandelt de vraag of een vennootschap een op 31 december 2006 bestaande pensioenregeling van haar DGA moest aanpassen in verband…

Vervallen V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 170407

17 april 2007 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 14 februari 2019. Vraag Op welke wijze kunnen rechten op nog op te bouwen…

Vervallen V&A 05-069 Voldoende reservering voor pensioentoezegging in eigen beheer d.d. 200306

20 maart 2006 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 5 februari 2019 vervallen. Vraag Een pensioentoezegging wordt in eigen beheer verzekerd. Artikel 19a, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB) vereist dat…

Vervallen V&A 06-013 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door in VUT-regeling verschillende ingangsdata van de VUT-uitkeringen op te nemen d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag In artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 is overgangsrecht opgenomen voor een op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling…

Vervallen V&A 06-011 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door ingangsdatum VUT-regeling te verhogen zonder actuariële herrekening d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag In artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 is overgangsrecht opgenomen voor een op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling…

Vervallen V&A 06-010 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 16 september 2015. Vraag Kan een nabestaande na het overlijden van de werknemer…

Vervallen V&A 06-001 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De teksten van het tweede lid van artikel 38c (overgangsrecht VUT) en artikel 38d (overgangsrecht prepensioen), wijken af van de teksten…

Vervallen V&A 05-054 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31 december 2004) d.d.130306

13 maart 2006 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De looptijd van een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 8 januari 2016. Vraag In het kader van de overgang naar de Wet…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-002 d.d. 16 september 2015. Vraag In vraag en antwoord 17 van…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 240705

24 juli 2005 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015. Vraag Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak…