Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Contact

Algemene vragen

Voor algemene vragen over belastingheffing en tarieven (ook over pensioenuitkeringen en AOW) kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon (0800-0543).

Individuele vragen

Als uw vraag betrekking heeft op een specifieke (gewezen) werknemer, pensioengerechtigde of werkgever moet u zich wenden tot de bevoegde inspecteur. Hetzelfde geldt voor vragen en regelingen die (vrijwel) alleen van belang zijn voor belanghebbenden die onder één regio vallen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst behandelt deze vragen niet!

Vragen voor het CAP

Het CAP is in de eerste plaats aanspreek- en coördinatiepunt voor medewerkers van de Belastingdienst voor vragen over de fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding (RVU), loonstamrechten of levensloopregelingen. Daarnaast is het CAP voor deze onderwerpen ook het aanspreek- en coördinatiepunt voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor vragen met een regio-overstijgend karakter.

Het is niet de bedoeling dat externe partijen vragen voorleggen aan de kennisgroep waarop het antwoord is te vinden in door of vanwege de overheid verstrekte informatie1. Bij het voorleggen van een vraag aan de kennisgroep verzoeken wij u ook de eigen heldere en onderbouwde zienswijze op de voorgelegde vraag te geven.

In de omschrijving van de taak en werkwijze van het CAP vindt u nadere informatie over de vragen die aan het CAP voorgelegd kunnen worden.

Postadres

Belastingdienst/kantoor Utrecht (Courtyard Building)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
t.a.v. de heer mr. C. van Nieuwamerongen
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

Contactformulier

Vragen over de  fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding, loonstamrechten of levensloopregelingen met een regio-overstijgend karakter kunnen ook via het contactformulier aan het CAP worden voorgelegd.

1 Bijvoorbeeld wetgeving, jurisprudentie, beleidsbesluiten, handreikingen, instructies e.d. elders op deze site, belastingdienst.nl, rijksoverheid.nl, overheid.nl, rechtspraak.nl, etc.