Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Contact

Vragen voor het CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst is in de eerste plaats aanspreek- en coördinatiepunt voor medewerkers van de Belastingdienst voor vragen over de fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding (RVU), loonstamrechten of levensloopregelingen. Daarnaast is het CAP voor deze onderwerpen ook het aanspreek- en coördinatiepunt voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor vragen waarbij het antwoord niet afhankelijk is van individuele omstandigheden en voor vragen met een regio-overstijgend karakter.

Het is niet de bedoeling dat externe partijen vragen voorleggen aan de kennisgroep waarop het antwoord is te vinden in door of vanwege de overheid verstrekte informatie [voetnoot1]. Bij het voorleggen van een vraag aan de kennisgroep verzoeken wij u ook uw eigen onderbouwde zienswijze op de voorgelegde vraag te geven.

Vragen die het CAP niet beantwoordt

Algemene vragen

Voor algemene vragen over belastingheffing en tarieven (ook over pensioenuitkeringen en AOW) kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon (0800-0543).

Individuele vragen

Vragen die betrekking hebben op uzelf, een specifieke (gewezen) werknemer, pensioengerechtigde of werkgever moet u voorleggen aan de voor uzelf, die persoon of werkgever bevoegde inspecteur. Dergelijke individuele vragen kunt u voorleggen aan de bevoegde inspecteur door het indienen van een verzoek om vooroverleg.

Op www.belastingdienst.nl is aangegeven hoe u een verzoek om vooroverleg kunt indienen. Daar kunt u ook het standaardformulier "verzoek vooroverleg" downloaden.

Vragen over de Pensioenwet

Vragen over de werking en uitleg van bepalingen van de Pensioenwet (PW) moeten worden voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en/of De Nederlandsche Bank (DNB). Het CAP beantwoordt geen vragen over de PW omdat dit niet tot het werkgebied van het CAP behoort. Waar er in de fiscale wet- en regelgeving wordt verwezen naar bepalingen van de PW, volgt de Belastingdienst de visie van SZW en/of DNB.

Op werkenaanonspensioen.nl publiceert SZW antwoorden op veel gestelde vragen over de toepassing van de PW bij de transitie naar het regime van de Wet toekomst pensioenen. Nieuwe vragen over de transitie kunnen worden voorgelegd aan SZW door een mail te sturen naar werkenaanonspensioen@minszw.nl.

Postadres CAP

Belastingdienst/kantoor Utrecht (Courtyard Building)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
t.a.v. de heer mr. C. van Nieuwamerongen
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

Contactformulier

Vragen over de  fiscale aspecten van pensioenen, oudedagsverplichtingen, regelingen voor vervroegde uittreding, loonstamrechten of levensloopregelingen met een regio-overstijgend karakter kunnen ook via het contactformulier aan het CAP worden voorgelegd.

Voetnoten

[Voetnoot1, terug naar tekst] Bijvoorbeeld wetgeving, jurisprudentie, beleidsbesluiten, handreikingen, instructies e.d. elders op deze site, belastingdienst.nlrijksoverheid.nloverheid.nlrechtspraak.nl, etc.

Deel deze pagina