Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Bij het bezoek van onze website verwacht u betrouwbare en actuele informatie. We besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website. Helaas is niet te voorkomen dat de getoonde informatie niet geheel actueel is. Daarom geldt voor alle getoonde informatie dat deze actueel is naar de stand van zaken op datum van publicatie van de betreffende informatie.

Informatie van derden

De op deze site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen opgenomen links naar websites van derden dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen behoudt zich het recht voor om de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina