Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 27062019

27 juni 2019 12:21 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o, eerste,…

Wettenpockets Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

19 februari 2019 10:47 - Wettenpocket 2019 Wettenpocket 2018 Wettenpocket 2017 Wettenpocket 2016 Wettenpocket 2015 Overzicht gepubliceerde wettenpockets…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

10 februari 2019 14:08 - Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (brief van 25 maart 2009) Bijlage Vraag & Antwoord 09-005 Toepassing van artikel 32aa Wet LB bij…