Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

18 juli 2019 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

3 juli 2019 00:00 - Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Wet inkomstenbelasting 2001…

Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2019

2 juli 2019 05:47 - Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2019 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2019) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 1 januari 2019) Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (tekst…

V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 27062019

27 juni 2019 12:21 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o, eerste,…

V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 200619

20 juni 2019 16:45 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013), artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013), artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet…

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964               Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (Vraag & Antwoord 19-004…

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

4 juni 2019 07:15 - CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 4 juni 2019)   Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen Besluit waarderingsaspecten besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, dan wel…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

16 mei 2019 00:00 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 Wet IB 2001 Artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet…

V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 110419

11 april 2019 12:59 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Inhaalindexatie (Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 110419) Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 110419

11 april 2019 12:50 - Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 110419)…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11 april 2019 00:00 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 030419

3 april 2019 08:35 - Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 18d,…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 030419

3 april 2019 08:19 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964, artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016 + 2013) Artikel 19b,…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 030419

3 april 2019 07:38 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 en artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie (Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 030419) Vraag Is het…

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d.01042019

1 april 2019 10:59 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Het begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als…

Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904)

19 maart 2019 06:51 - Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek Besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

Wettenpockets Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

19 februari 2019 10:47 - Wettenpocket 2019 Wettenpocket 2018 Wettenpocket 2017 Wettenpocket 2016 Wettenpocket 2015 Overzicht gepubliceerde wettenpockets…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 140219

14 februari 2019 00:00 - Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid en artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

10 februari 2019 14:08 - Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (brief van 25 maart 2009) Bijlage Vraag & Antwoord 09-005 Toepassing van artikel 32aa Wet LB bij…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110119

11 januari 2019 17:43 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110119

11 januari 2019 17:27 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110119

11 januari 2019 15:06 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde en zevende lid, Wet op…

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11 januari 2019 14:08 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een combinatie van pensioenopbouwpercentages (Vraag & Antwoord 14-005 d.d.

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110119

11 januari 2019 13:51 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde lid, Wet op…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110119

11 januari 2019 13:41 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde lid, Wet op…

V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11 januari 2019 08:00 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet op…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Staatscourant 2018, nr. 68653 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 110119

11 januari 2019 07:39 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b, eerste en…

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:19 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:01 - Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 38p, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 10-006 d.d. 110119 - Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht d.d. 110119

11 januari 2019 06:49 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013), artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013)…

V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11 januari 2019 06:46 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p, eerste, tweede en vijfde lid, Wet op de…

V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 05:18 - Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p, eerste, tweede en vierde…

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 110119

11 januari 2019 05:11 - Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 110119) Inleiding Op 1 april 2017 zijn…

V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 040119

4 januari 2019 14:17 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, Wet op de loonbelasting 1964,…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 040119

4 januari 2019 14:16 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19f Wet op de loonbelasting 1964 Omzetting (ruil) van…

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer d.d. 040119

4 januari 2019 11:06 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19d, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Surplus…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 040119

4 januari 2019 10:11 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 april 2019. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 040119

4 januari 2019 09:43 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 040119) Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen…

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 040119

4 januari 2019 09:01 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, Wet op…

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 040119

4 januari 2019 08:53 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 040119) Vraag Op grond van artikel 10b, tweede…

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 040119

4 januari 2019 08:18 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d, eerste lid, onderdeel d,…

V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 040119

4 januari 2019 08:12 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking (Vraag & Antwoord…

V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal d.d. 040119

4 januari 2019 07:20 - Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 040119) Vraag Kan een…

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 040119

4 januari 2019 07:13 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 (Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 040119) Inleiding Op 1 januari 2015 zijn…

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

4 januari 2019 05:28 - AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s) Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd 01-01-2019 10.339 20.678 15.157 01-01-2018 10.008 20.016 14.638 01-01-2017…

Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (versie 28 december 2018)

28 december 2018 08:48 - Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (versie 28 december 2018) 1. Inleiding Op 22 juni 2018 heeft de…

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 20 december 2018, nr. 2018 - 24470)

20 december 2018 14:02 - Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) Besluit van 20 december 2018, nr. 2018 – 24470 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

11 december 2018 07:24 - Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

10 december 2018 15:38 - Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) Besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…