Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 05-026 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-026 behandelt de vraag wie de inhoudingsplichtige is voor de periodieke loonvervangende uitkeringen die tijdens een verlofperiode aan de levensloopregeling worden onttrokken. Vraag Wie is de inhoudingsplichtige voor de periodieke loonvervangende uitkeringen die…

V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht. Vraag Wie is inhoudingsplichtig indien het saldo van de levensloopregeling bij het…

V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet informeren over het saldo van de levensloopregeling. Vraag Moet iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling…

V&A 05-018 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-018 behandelt de vraag of het toegestaan is om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van de levensloopregeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen. Vraag…

V&A 05-017 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-017 behandelt de vraag of een werkgever verplicht is om een werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een levensloopregeling. Vraag Is een werkgever verplicht om een werknemer de mogelijkheid te…

V&A 05-015 Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk percentage

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-015 behandelt de vraag of het mogelijk is om de omvang van een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling vast te stellen afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijd of het loon van de werknemer. Vraag Is…

V&A 05-005 Overboeken saldo levensloopregeling of levensloopverzekering naar andere levensloopregeling of levensloopverzekering

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om het saldo van een levenslooprekening respectievelijk levensloopverzekering anders dan bij het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking over te boeken naar een andere levenslooprekening of…

V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-004 behandelt de vraag of er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer moet worden opgemaakt of dat de voorwaarden ook mogen worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening…

Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (versie 28 mei 2010)

28 mei 2010 11:10 - Deze Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de publicatie van dit besluit zijn ontstaan. Inleiding…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen

11 februari 2009 15:23 - Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Vraag Is het mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort? Antwoord Nee, alleen…

V&A 08-050 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split

11 februari 2009 15:23 - Dit V&A 08-050 behandelt de vraag of voor een werknemer die in deeltijd werkt bij een buitenlandse en een Nederlandse werkgever in de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever rekening moet worden gehouden met de inbouw…

V&A 08-003 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling

12 februari 2008 15:23 - Dit V&A 08-003 behandelt de vraag welke fiscale mogelijkheden er zijn voor de voortzetting van de pensioenopbouw van een werknemer die fulltime of parttime (salarysplit) gaat werken in het buitenland. Vraag Welke fiscale mogelijkheden…

V&A 07-003 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet

19 april 2007 15:23 - Dit V&A 07-003 behandelt de vraag of een vennootschap een op 31 december 2006 bestaande pensioenregeling van haar DGA moest aanpassen in verband met de invoering van de Pensioenwet op 1 januari 2007. Vraag…

Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007)

18 april 2007 11:17 - Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M). Dit besluit is in het kader van…

V&A 05-070 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen

7 april 2006 15:23 - Dit V&A 05-070 behandelt de vraag of de bij de overgang naar de Wet fiscale behandeling van pensioenen ontstane excedent aanspraken op nabestaanden- en wezenpensioen, na aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VPL met…

V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling

12 september 2005 15:23 - Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt. Vraag Mag de…