Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

158 resultaten, gefilterd op

Categorie: V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling

02-09-2014 -

Dit V&A 09-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om in een beschikbare-premieregeling extra bedragen te storten om een tegenvallend rendement te compenseren. Vraag Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde premies…

Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (versie 28 mei 2010)

28-05-2010 -

Deze Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de publicatie van dit besluit zijn ontstaan. Inleiding De publicatie van het besluit van…

V&A 08-050 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split

11-02-2009 -

Dit V&A 08-050 behandelt de vraag of voor een werknemer die in deeltijd werkt bij een buitenlandse en een Nederlandse werkgever in de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever rekening moet worden gehouden met de inbouw…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen

11-02-2009 -

Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Vraag Is het mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort? Antwoord Nee, alleen…

V&A 08-003 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling

12-02-2008 -

Dit V&A 08-003 behandelt de vraag welke fiscale mogelijkheden er zijn voor de voortzetting van de pensioenopbouw van een werknemer die fulltime of parttime (salarysplit) gaat werken in het buitenland. Vraag Welke fiscale mogelijkheden zijn…

Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007)

18-04-2007 -

Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M). Dit besluit is in het kader van de integrale actualisering van het gepubliceerde beleid ingetrokken…

V&A 05-070 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen

07-04-2006 -

Dit V&A 05-070 behandelt de vraag of de bij de overgang naar de Wet fiscale behandeling van pensioenen ontstane excedent aanspraken op nabestaanden- en wezenpensioen, na aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VPL met…

V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling

12-09-2005 -

Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt. Vraag Mag de…