Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen d.d. 111213

11 december 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in…

V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964, artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en…

V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer (Vraag & Antwoord 05-050 d.d. 180913) Vraag Kan een ex-partner in…

V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen (Vraag & Antwoord…

V&A 05-038 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en levensloopregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) en artikel 36a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)…

V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 en 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 en 19g, tweede lid, Wet…

V&A 05-034 Verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Geen verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in…

V&A 05-032 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere…

V&A 05-028 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en…

V&A 05-026 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een…

V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen…

V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren…

V&A 05-018 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling (Vraag…

V&A 05-017 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer…

V&A 05-015 Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk percentage d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zesde lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk…

V&A 05-005 Overboeken saldo levensloopregeling naar levensloopverzekering d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Overboeken saldo levensloopregeling naar levensloopverzekering (Vraag &…

V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering (Vraag &…

Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (versie 28 mei 2010)

28 mei 2010 11:10 - CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING VOOR DE TOEPASSING VAN HET BESLUIT D.D. 21 DECEMBER 2009, CPP2009/1487M. BESCHIKBARE-PREMIEREGELINGEN EN PREMIE- EN KAPITAALOVEREENKOMSTEN (versie 28 mei 2010) Inleiding De publicatie van het besluit van…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag & Antwoord 08-067 d.d. 110209) Vraag Is het mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort? Antwoord Nee,…

V&A 08-050 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split (Vraag & Antwoord 08-050 d.d. 110209) Vraag Een werknemer heeft…

V&A 08-003 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling d.d. 120208

12 februari 2008 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-003 d.d. 120208) Vraag…

V&A 07-003 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet d.d. 190407

19 april 2007 15:23 - Artikel 18 en 19a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, en artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet (Vraag & Antwoord…

Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007)

18 april 2007 11:17 - HANDREIKING INDEXATIE VAN PENSIOENEN (versie 18 april 2007) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M).

V&A 05-070 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen d.d. 070406

7 april 2006 15:23 - Artikel 38b en 38e Wet op de loonbelasting 1964 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 05-070 d.d. 070406) Vraag Als gevolg van de invoering van de “Wet fiscale behandeling…

V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-059 d.d. 120905) Vraag Mag de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling worden beperkt tot de…