Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gewijzigd

De wijzigingen van het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955 (Stcrt. 2024-10467) zijn verwerkt in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M).

De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:875 en ECLI:EU:C:2023:878.

De wijzigingen werken terug tot en met 16 november 2023.

Deel deze pagina

Op deze pagina