Ga direct naar de inhoud

Nieuws

17-03-2023 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
07-03-2023 - De wijzigingen van het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520 zijn verwerkt in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen…
17-02-2023 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
16-01-2023 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
02-01-2023 - V&A 22-001 met de voorlopige bedragen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 is vervallen. De…
20-12-2022 - In verband met de feestdagen is de bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen niet optimaal. Hierdoor kan de beantwoording van uw vragen iets langer duren dan gewenst. Wij hopen op uw begrip…
19-12-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
12-12-2022 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 22-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is…
02-12-2022 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A22-001 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van…
16-11-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…