Ga direct naar de inhoud

Nieuws

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag gepubliceerd

05-09-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-015 gepubliceerd. V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-08-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-07-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling en V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB gepubliceerd.

14-07-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-011 en V&A 23-012 gepubliceerd. V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een

Nieuwe versie Verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd

11-07-2023 -

Op 10 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023,

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

10-07-2023 -

Op 6 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

04-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft al meerdere vragen over de fiscale behandeling van pensioenen in het nieuwe

Diverse WTP V&A gepubliceerd

01-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de volgende WTP V&A gepubliceerd:

V&A 23-001 over invloed moment uitbetaling (eerste) RVU-uitkering op omvang RVU-drempelvrijstelling gepubliceerd

28-06-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-001 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag wat de invloed is van het moment waarop de (eerste) RVU-uitkering wordt uitbetaald

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-06-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.