Ga direct naar de inhoud

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier geactualiseerd

Publicatiedatum 10-04-2020, 0:00

Op 10 april 2020 is het besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit besluit actualiseert het besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 over de algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier bij het fiscaal gefaciliteerd beëindigen van pensioen in eigen beheer. Het besluit is aangevuld voor situaties waarin het informatieformulier nog ontbreekt. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder herstel mogelijk is als de (gewezen) partner het informatieformulier ten onrechte niet heeft medeondertekend veralgemeniseerd.

Deel deze pagina

Op deze pagina