Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Levensloop V&A's aangevuld

Op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen zijn vandaag de V&A’s over levensloop aangevuld met de volgende tekst:

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d  Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

De V&A’s zijn verder niet gewijzigd.

Deel deze pagina