Ga direct naar de inhoud

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Publicatiedatum 27-12-2019, 11:16

Op 27 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333) gepubliceerd. Dit Staffelbesluit pensioenen vervangt per 1 januari 2020 het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Hierbij zijn tevens de berekeningsgrondslagen van de premiestaffels geactualiseerd.

Deel deze pagina