Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuwe versie V&A 17-008 en nieuw V&A 20-008 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van V&A 17-008 inzake het in de uitkeringsfase aanwenden van de oudedagsverplichting (ODV) voor de verkrijging van een lijfrente. In de vorige versie van V&A 17-008 was opgenomen dat het aanwenden van de ODV voor de verkrijging van een lijfrente uiterlijk kon plaatsvinden in het jaar waarin de dga de leeftijd bereikte die vijf jaar hoger is dan de voor die dga geldende AOW-leeftijd. Hierbij werd voorbij gegaan aan de mogelijkheid om na dit tijdstip de ODV aan te wenden voor de verkrijging van een nabestaandenlijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001. In de nu gepubliceerde versie van V&A 17-008 is deze aanwendingsmogelijkheid van de ODV expliciet vermeld.

Het nieuw toegevoegde V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf.

Deel deze pagina