Ga direct naar de inhoud

Nieuwe versie V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting gepubliceerd

Publicatiedatum 13-05-2019, 13:00

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 17-027 inzake de oprenting van een oudedagsverplichting (ODV) gepubliceerd. In V&A 17-027 is onder meer opgemerkt dat ingeval van een ODV-oprentingsperiode die in twee kalenderjaren valt, het ODV-oprentingspercentage wordt bepaald op het gewogen gemiddelde van de marktrentepercentages van artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 voor de betreffende kalenderjaren. Ter verduidelijking is aan deze opmerking nu een verwijzing toegevoegd naar de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 november 2016 met antwoorden op tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016 gestelde vragen (kamerstukken 34 552, nr. 19, p. 43).

Deel deze pagina