Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuwe versie Verzamelbesluit Lijfrenten gepubliceerd

Op 31 mei 2019 is in de Staatscourant het besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021) gepubliceerd. In dit besluit zijn de beleidsstandpunten opgenomen over de lijfrenteverzekering, de lijfrenterekening, het lijfrentebeleggingsrecht, de aftrek van premies voor lijfrenteverzekeringen en de aftrek van de inleg voor lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten als uitgaven voor inkomensvoorzieningen onder de Wet IB 2001. Ook zijn de beleidsstandpunten opgenomen over vóór 2001 gesloten lijfrenten en andere rechten op periodieke uitkeringen voor de toepassing van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

Het Verzamelbesluit Lijfrenten van 16 mei 2019 vervangt het besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB 2012/283M. Naast de aanpassingen van het vervangen besluit aan de gewijzigde wetgeving zijn in de nieuwe versie van het besluit nieuwe standpunten opgenomen over, dan wel toegevoegd aan de volgende onderwerpen:

 • nagekomen bedragen (2.2.5);
 • restsaldo lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht na de laatste uitkering (2.2.6);
 • liquidatie GFH Paraplufonds (2.2.7);
 • geruisloze terugstorting te veel betaalde premie of te hoge inleg (2.6);
 • uiteenlopende polisomschrijvingen; standaardclausules (3.2.2);
 • tussentijdse beëindiging en declausulering van een zuivere nabestaandenlijfrente (4.2.7);
 • voorwaarden buitenlandse aanbieders van voortgezette lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering (4.9);
 • Pre Brede Herwaarderingslijfrente; heffing na een overschrijding wettelijke termijn (5.6);
 • afkoop lijfrente of periodieke uitkeringen vóór 2016 (9.1.2);
 • onttrekken premie voor periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid aan lijfrentekapitaal (9.1.4);
 • afkoop van alimentatieverplichting (9.3.4);
 • verrekening van pensioenrechten (9.3.5).

Een aantal standpunten van het vervangen besluit zijn vervallen omdat deze door tijdsverloop geen belang meer hebben.

In verband met het verschijnen van de nieuwe versie van het Verzamelbesluit Lijfrenten is ook de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen aangepast. De enige aanpassing in de handreiking betreft een verwijzing naar de nieuwe versie van het Verzamelbesluit Lijfrenten. De Handreiking inhaal en inkoop van pensioen is overigens ongewijzigd gebleven.

Deel deze pagina

Op deze pagina