Ga direct naar de inhoud

Nieuws

29-04-2022 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 29 april 2022 V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar aangepast. Dit V&A behandelt de vraag wanneer in een…
19-04-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
31-03-2022 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de volgende V&A aangepast: V&A 08-058 (Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel)Artikel 70a van de…
17-03-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
17-02-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
08-02-2022 - De uitgever van de Wettenpockets heeft kenbaar gemaakt dat de Wettenpocket-app en het bijbehorende portaal per 1 maart 2022 niet meer aangeboden zullen worden. Hierdoor zullen ook de door het CAP…
18-01-2022 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
06-01-2022 - De kennisgeving inzake toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656) is toegevoegd aan de site. Deze kennisgeving vervangt de…
04-01-2022 - V&A 21-008 met de voorlopige bedragen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vervallen. De…
03-01-2022 - Zoals al is aangegeven in het nieuwsbericht van 1 november 2021 zijn de V&A met betrekking tot de levensloopregeling gelijk met het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB vervallen per 1 januari…