Ga direct naar de inhoud

Nieuws

04-01-2022 - V&A 21-008 met de voorlopige bedragen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vervallen. De…
03-01-2022 - Zoals al is aangegeven in het nieuwsbericht van 1 november 2021 zijn de V&A met betrekking tot de levensloopregeling gelijk met het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB vervallen per 1 januari…
01-01-2022 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 1 januari 2022 V&A 12-003 aangepast. Dit V&A behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de…
23-12-2021 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het…
17-12-2021 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
07-12-2021 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-008 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van…
30-11-2021 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-006 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de…
17-11-2021 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
09-11-2021 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-007 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de…
01-11-2021 - Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing…