Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

23 Resultaten

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

11-12-2018 - Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (Stcrt. 2017, 70301-n1). Het…

Besluit Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente (besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954)

30-03-2018 - 30 maart 2018nr. 2018-2954Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit van 7 maart 2017, nr. nr. 2017-22042. Goedgekeurd wordt dat bij de waardering van langlopende renteloze…

Besluit Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793)

22-03-2017 - 22 maart 2017nr. 2017-22793Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit breidt de werking van artikel 34e, vierde lid, van de Wet Vpb uit. Onder voorwaarden geldt de aftrek ook…

Besluit Loonheffingen, diverse onderwerpen (besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M)

15-07-2016 - 15 juli 2016nr. BLKB 2016/764MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, over de tabel voor bijzondere beloningen,…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

09-10-2015 - 9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M (Stcrt. 2008, 27). In dit besluit…

Besluit Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen (besluit van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M)

24-03-2014 - 24 maart 2014nr. DGB 2014/144MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M. De actualisering houdt verband met…

Besluit Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling (besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M)

23-08-2013 - 23 augustus 2013Nr. DGB 2013/70MDirectoraat-generaal Belastingdienst/ Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M. 1. Inleiding Met ingang van…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking (besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M)

18-03-2013 - 18 maart 2013Nr. BLKB 2013/27MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is gebaseerd op de delegatiebepaling van artikel 19b, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit…

Besluit Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (besluit van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/1954M)

20-12-2011 - 20 december 2011nr. BLKB 2011/1954M,Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven & Beleidsbesluiten Dit besluit vervangt het besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen…

Besluit Regeling met België inzake ontslaguitkeringen (besluit van 22 juni 2006, nr. CPP2006/1404M)

22-06-2006 - 22 juni 2006Nr. CPP2006/1404MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten: Artikel 1. Inleiding De bevoegde autoriteiten van Nederland en België hebben op basis van…