Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

22 Resultaten

Besluit Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793)

22-03-2017 - Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer 22 maart 2017nr. 2017-22793Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit breidt de werking van artikel 34e, vierde lid, van de Wet Vpb…

Besluit Loonheffingen, diverse onderwerpen (besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M)

15-07-2016 - Loonheffingen, diverse onderwerpen 15 juli 2016nr. BLKB 2016/764MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr.

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

09-10-2015 - Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit…

Besluit Schenk- en erfbelasting, waardering (besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M)

20-04-2015 - Schenk- en erfbelasting, waardering 20 april 2015Nr. BLKB 2015/488MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van…

Besluit Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen (besluit van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M)

24-03-2014 - Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen 24 maart 2014nr. DGB 2014/144MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering…

Besluit Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling (besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M)

23-08-2013 - Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling 23 augustus 2013Nr. DGB 2013/70MDirectoraat-generaal Belastingdienst/ Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 oktober…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking (besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M)

18-03-2013 - Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking 18 maart 2013Nr. BLKB 2013/27MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is gebaseerd op de delegatiebepaling van artikel 19b,…

Besluit Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (besluit van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/1954M)

20-12-2011 - Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen 20 december 2011nr. BLKB 2011/1954M,Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven & Beleidsbesluiten Dit besluit vervangt het besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M over de gevolgen…

Besluit Regeling met België inzake ontslaguitkeringen (besluit van 22 juni 2006, nr. CPP2006/1404M)

22-06-2006 - Regeling met België inzake ontslaguitkeringen 22 juni 2006Nr. CPP2006/1404MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten: Artikel 1. Inleiding De bevoegde autoriteiten van Nederland en…

Besluit Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement (besluit van 8 juli 2002, nr. DGB2002/1239M)

08-07-2002 - Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement Directoraat-generaal belastingdienst, team particulieren en formeel rechtBesluit van 8 juli 2002, nr. DGB 2002/1239M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 1. Inleiding Leden van…