Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht. Vraag Wie is inhoudingsplichtig indien het saldo van de levensloopregeling bij…

V&A 05-026 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-026 behandelt de vraag wie de inhoudingsplichtige is voor de periodieke loonvervangende uitkeringen die tijdens een verlofperiode aan de levensloopregeling worden onttrokken. Vraag Wie is de inhoudingsplichtige voor de periodieke loonvervangende uitkeringen…

V&A 05-028 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden

18 september 2013 15:23 - Dit V&A 05-028 behandelt de vraag of er een uiterste termijn geldt voor de jaarlijkse verklaring van de werknemer over de bij een andere werkgever opgebouwde levensloopaanspraken. Vraag Geldt er een uiterste termijn voor…

Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (versie 28 mei 2010)

28 mei 2010 11:10 - Deze Handreiking voor de toepassing van het besluit d.d. 21 december 2009, cpp2009/1487m behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de publicatie van dit besluit zijn ontstaan. Inleiding De…

V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen

11 februari 2009 15:23 - Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Vraag Is het mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort? Antwoord Nee,…

V&A 08-050 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split

11 februari 2009 15:23 - Dit V&A 08-050 behandelt de vraag of voor een werknemer die in deeltijd werkt bij een buitenlandse en een Nederlandse werkgever in de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever rekening moet worden gehouden met de…

V&A 08-003 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling

12 februari 2008 15:23 - Dit V&A 08-003 behandelt de vraag welke fiscale mogelijkheden er zijn voor de voortzetting van de pensioenopbouw van een werknemer die fulltime of parttime (salarysplit) gaat werken in het buitenland. Vraag Welke fiscale mogelijkheden…

Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007)

18 april 2007 11:17 - Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit ‘Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen’ (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M). Dit besluit is in het kader van de integrale actualisering…

V&A 05-070 Indexatie Witteveen excedent in nabestaanden- en wezenpensioen

7 april 2006 15:23 - Dit V&A 05-070 behandelt de vraag of de bij de overgang naar de Wet fiscale behandeling van pensioenen ontstane excedent aanspraken op nabestaanden- en wezenpensioen, na aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet VPL…

V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling

12 september 2005 15:23 - Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt. Vraag Mag…