Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

138 Resultaten

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

01-01-2020 - Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise.

V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

01-01-2020 - Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB

01-01-2020 - In dit V&A 17-033 wordt de vraag beantwoord of het mogelijk is om het vóór 1 januari 1995 door de partner van de dga bij de BV opgebouwde pensioen door de professionele verzekeraar over te…

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 - In deze handreiking wordt nader ingegaan op de vraag hoe de in eigen beheer verzekerde aanspraken konden worden vastgesteld en hoe na afloop van de coulancetermijn kan worden omgegaan met het elders verzekerde deel van…

V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement

01-01-2020 - Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel.

V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412

01-01-2020 - Dit V&A 17-018 behandelt de vraag of het volgens de fiscale regels nog mogelijk is om een in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam.

V&A van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 - In deze V&A gaat de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting in op de vraag of een dergelijke compensatie aan de (gewezen) partner leidt tot een belastbare aangewezen periodieke uitkering op grond van de artikelen 3.101 en…

V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

01-01-2020 - Dit V&A 18-006 behandelt de vraag of het binnen de fiscale regels mogelijk is om de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) in het kader van echtscheiding geheel of gedeeltelijk te vervreemden aan de ex-partner of…

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 - In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7 heeft de Staatsse­cretaris van Financiën een reactie gegeven op vragen uit de Kamer betreffende de fiscale behandeling van…

V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking

01-01-2020 - Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld in een situatie van onderdekking.