Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

138 Resultaten

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend

03-04-2019 - Dit V&A 12-008 behandelt de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of loonstamrechtovereenkomst of…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

14-02-2019 - Dit V&A 07-001 behandelt de vraag op welke wijze rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen kunnen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen. Vraag Op welke wijze kunnen rechten…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking

11-01-2019 - Dit V&A 15-005 behandelt de vraag of de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) direct moet aansluiten op…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

11-01-2019 - Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

11-01-2019 - Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11-01-2019 - Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11-01-2019 - Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis

11-01-2019 - Dit V&A 17-040 behandelt de vraag of het mogelijk is om de aanwijzing van onderdeel 8.8 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514…

V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken

04-01-2019 - Dit V&A 08-014 behandelt de vraag wat de voorwaarden zijn voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties zijn ouderdomspensioen of zijn prepensioen eerder in wil laten gaan dan de in de…

V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen

04-01-2019 - Dit V&A 08-041 behandelt de vraag of een pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, een voorziening moet bevatten die rekening houdt met de mogelijke samenloop…