Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. (bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799)

Belangrijk!  Vervallen

Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656

Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen.

Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit
Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799

De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van pensioenen. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders pensioenovereenkomsten kunnen worden gesloten die ertoe leiden dat de daarop betrekking hebbende aanspraken en premies niet tot het loon behoren. Uiteraard moet het pensioen voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.
  Hierbij gaat het om de situatie dat het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde. Zie hiervoor artikel 19a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB en paragraaf 2.2 van het besluit van 9 oktober 2015, DGB 2015/7010M, Stcrt. 2015, 36798.
 2. Eigenbeheerlichamen van een directeur-grootaandeelhouder indien het lichaam is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen, Liechtenstein of op IJsland. Het eigenbeheerlichaam is toegelaten na aanwijzing door de Belastingdienst PDB/kantoor Buitenland. Zie hiervoor artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB en hoofdstuk 4 van het besluit van 9 oktober 2015, DGB 2015/7010M, Stcrt. 2015, 36798.

  NB
  Artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB is per 1 april 2017 vervallen. Voor bestaande aanspraken is overgangsrecht opgenomen in artikel 38n van de Wet LB.
 3. Aangewezen buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen.
  De minister van Financiën kan ingevolge artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de pensioenregelingen. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de pensioenovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de werknemer de gevraagde zekerheid stelt.
Aangewezen buitenlandse aanbieders van pensioenen als bedoeld onder 3.Ingangsdatum
(Bekendmaking als genoemd in artikel 10d, zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965)
Unilever International Pension Plan
Rose des vents 4th floor, 16 rue Erasme
L 1468 Luxemburg
Luxemburg
19 december 2005
Integrale Luxembourg S.A.
63 Boulevard Prince Félix
1513 Luxemburg-Kirchberg
Luxemburg
26 oktober 2009
Nestlé Pensioen Fonds
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
België
1 november 2009
Contassur N.V.
Troonplein 1
1000 Brussel
België
19 november 2009
VITIS LIFE S.A.
7, Boulevard Royal – BP 803
L-2018 Luxemburg
Luxemburg
15 november 2010
Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, rue du Puits romain, Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxemburg
15 november 2010
Pension & Co Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
De Lignestraat 11
1000 Brussel
België
1 februari 2011
Alcon Pensioenfonds
Rijksweg 14
2870 Puurs
België
31 mei 2012
J&J Pension Fund
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België
18 december 2013
Euroclear Pension Fund
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel
België
24 december 2013
Plegt-Vos Retirement Scheme
44/1 St. Francis Street
Sliema SLM 2069
Malta
28 september 2015
United Pensions OFP
Jules Kockstraat 8-10
1160 Brussel
België
7 december 2015
OFP BP Pensioenfonds
Amocolaan 2
2440 Geel
België
1 juni 2016
Amundi Pension Fund
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
11 juli 2016
OFP DuPont European Pension Fund te België; Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
België
1 januari 2017
OFP ExxonMobil
Hermeslaan 2
1831 Machelen
België
12 januari 2017
OFP GE European Pension Fund
Robert Schumanplein 2-4
1040 Brussel
België
22 maart 2017

Aanwijzing houdt geen oordeel in over de betrouwbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanbieder.

Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van lijfrenten.
Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit
Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799

De Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van lijfrenten. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders lijfrenteovereenkomsten kunnen worden gesloten die leiden tot aftrekbare lijfrentepremies. Uiteraard moet de lijfrente voldoen aan de geldende wettelijke kaders. Voor buitenlandse aanbieders gelden specifieke bepalingen.

Toegelaten buitenlandse aanbieders zijn:

 1. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.
  Hierbij gaat het om de vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling of een lijfrente die al bij deze aanbieder was verzekerd in een periode waarin de verzekeringsnemer niet in Nederland woonde. Zie hiervoor artikel 3.126, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001 en paragraaf 4.9 van het besluit van 13 juni 2012, BLKB 2012/283, Stcrt. 2012, 12493.
 2. Buitenlandse pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen.
  De minister van Financiën kan ingevolge artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, van de Wet IB 2001, een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar indien die aanbieder zich heeft verplicht inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de lijfrenteovereenkomsten. Daarnaast moet de aanbieder in Nederland uitwinbare zekerheid stellen, dan wel (voor aanbieders uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland) aansprakelijkheid aanvaarden voor de invordering van de belasting die verschuldigd wordt bij een onjuiste afwikkeling van de lijfrenteovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de verzekeringsnemer de gevraagde zekerheid stelt.
Aangewezen buitenlandse aanbieders van lijfrenten als bedoeld onder 2Ingangsdatum
(Bekendmaking als genoemd in artikel 14, zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.
VITIS LIFE S.A.
7, Boulevard Royal – BP 803
L-2018 Luxemburg
Luxemburg
9 juni 2008
Private Insurer N.V.
Tedescolaan 7
B-1160 Brussel
België
15 november 2010
Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, rue du Puits romain, Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxemburg
15 november 2010

Aanwijzing houdt geen oordeel in over de betrouwbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanbieder.

Deel deze pagina

Op deze pagina