Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

18 januari 2022 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

6 januari 2022 00:00 - Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021(aangepast in het besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039 en het besluit van 13 december 2021, nr. 2021-22413)…

Internationaal belastingrecht. Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656)

5 januari 2022 00:00 - Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek15 maart 2021, nr. 2021-5656 De Staatssecretaris van Financiën — Fiscaliteit en Belastingdienst geeftkennis van het volgende. Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 21 maart…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2022

4 januari 2022 11:29 - Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2022)Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 1 januari 2022)Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (tekst 1 januari 2022)…

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

4 januari 2022 00:00 - AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)   Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd 01-01-2022 11.101 22.202 16.332 01-01-2021 10.908 21.816 16.061 01-01-2020 10.625 21.250…

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964

3 januari 2022 00:00 - Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in…

Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 3 januari 2022

3 januari 2022 00:00 - 1. Inleiding Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bij de beoordeling of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding (hierna: RVU) is, als bedoeld in artikel 32ba van de Wet…

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding

1 januari 2022 00:00 - Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon. Vraag…

V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

23 december 2021 00:00 - Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. Inleiding Een dga heeft het in…

Vervallen V&A 21-008 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 d.d. 071221

7 december 2021 14:42 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2022. In dit V&A 21-008 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het…