Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

949 resultaten in publicaties

Filteren

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Overzicht u-rendementen en marktrenten

16-04-2024 -

In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, gewijzigd in het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955)

08-04-2024 -

9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M (Stcrt. 2008, 27). In dit besluit…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

08-04-2024 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is in het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955 (Stcrt. 2024-10467) gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met 16 november 2023. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier.…

V&A 08-087 Uitruil prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens.…

V&A 08-089 Uitruilregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-089 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens. Let op! …

V&A 08-066 Uitruil overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

29-03-2024 -

Dit V&A 08-066 behandelt de vraag hoe bij uitstel van de ingangsdatum een op basis van beschikbare premies opgebouwd overbruggingspensioen kan worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 18-004 ODV gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

29-03-2024 -

Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een ODV ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande onder de werking van het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, en/of artikel 38q Wet LB 

29-03-2024 -

Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Let op!  Let op! De inhoud…

V&A 08-026 Loonstamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen

29-03-2024 -

Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als begunstigde kunnen worden opgenomen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

29-03-2024 -

Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis…