Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964               Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (Vraag & Antwoord 19-004…

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

4 juni 2019 07:15 - CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 4 juni 2019)   Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen Besluit waarderingsaspecten besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, dan wel…

Overzicht u-rendementen en marktrenten

21 mei 2019 00:00 - jaar maand U-rendement marktrente* jaar maand U-rendement marktrente* 2018 januari 0,04 0,070 2019 januari 0,25 0,287 februari 0,07 0,076 februari 0,17 0,295 maart 0,25 0,093 maart 0,12 0,284 april 0,40 0,121 april 0,10 0,259 mei…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

16 mei 2019 00:00 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 Wet IB 2001 Artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet…

Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

1 mei 2019 09:55 - Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Wet inkomstenbelasting 2001…

V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 110419

11 april 2019 12:59 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Inhaalindexatie (Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 110419) Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 110419

11 april 2019 12:50 - Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 110419)…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11 april 2019 00:00 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 030419

3 april 2019 08:35 - Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 18d,…