Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

847 Resultaten

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17-06-2022 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf

20-05-2022 - Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf.

V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

29-04-2022 - Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is. Vraag Op grond van artikel 38n van…

Actuele Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

01-04-2022 - Wet op de loonbelasting 1964Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Wet inkomstenbelasting 2001Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2022

01-04-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2022)Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 1 januari 2022)Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (tekst 1 januari 2022)…

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

31-03-2022 - Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of…

V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting

31-03-2022 - Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van de ODV-uitkeringsperiode. Voor een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) geldt als hoofdregel dat de…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil

31-03-2022 - Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB ook kan worden toegepast indien een feitelijke waardeoverdracht niet mogelijk is omdat in de vorige dienstbetrekking(en) geen pensioen is…

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht

31-03-2022 - Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat het loonstamrecht geacht wordt te zijn afgekocht. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke…

V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag

31-03-2022 - Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 verbindt aan het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Vraag Op grond van artikel 38n van…