Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

19 oktober 2020 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

17 september 2020 00:00 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (aangepast in het besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039) De Staatssecretaris…

Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

10 juli 2020 00:01 - Actuele Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal)  Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Wet inkomstenbelasting 2001…

Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2020

10 juli 2020 00:00 - Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2020 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2020) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 1 januari 2020) Uitvoeringsbesluit loonbelasting…

V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente

3 juli 2020 00:00 - Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf.

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

3 juli 2020 00:00 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

15 juni 2020 00:00 - Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (brief van 25 maart 2009) Bijlage Vraag & Antwoord 09-005 Toepassing van artikel 32aa Wet LB bij…

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020)

15 mei 2020 00:00 - Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

V&A 20-007 Opbouwen of toezeggen van ouderdomspensioen als (gewezen) werknemer ouder is dan AOW-leeftijd + vijf jaar

12 mei 2020 00:00 - Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering

12 mei 2020 00:00 - Dit V&A 13-008 behandelt de vraag of een sociaal plan waarbij loonbetalingen bij afvloeiïng hoger/gunstiger zijn naarmate werknemers ouder zijn een regeling is voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba, zesde lid, van…