Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

Publicatiedatum 02-01-2023

AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)

 

Enkelvoudig gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd
01-01-2023

12.242

24.483

17.971

01-01-2022

11.101

22.202

16.332

01-01-2021

10.908

21.816

16.061

01-01-2020

10.625

21.250

15.628

01-01-2019

10.339

20.678

15.157

01-01-2018

10.008

20.016

14.638

01-01-2017

9.843

19.685

14.393

01-01-2016

9.715

19.429

14.211

01-01-2015

9.482

18.963

13.867

01-01-2014

9.414

18.828

13.733

01-01-2013

9.259

18.518

13.511

01-01-2012

9.144

18.287

13.286

01-01-2011

9.029

18.057

13.116

01-01-2010

8.872

17.743

12.900

01-01-2009

8.726

17.452

12.702

01-01-2008

8.547

17.093

12.463

01-01-2007

8.311

16.622

12.127

01-01-2006

8.097

16.194

11.831

01-01-2005

7.949

15.897

11.612

De bedragen van de AOW-uitkeringen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de AOW-inbouw- respectievelijk AOW-franchise-bedragen.

 

AOW-franchises (bedragen in euro’s)

 

Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd 

 

ML

EL

ML

EL

ML

EL

01-01-2023

16.322

18.470

32.644

36.939

23.962

27.114

01-01-2022

14.802

16.749

29.603

33.498

21.775

24.640

01-01-2021

14.544

16.458

29.088

32.915

21.415

24.232

01-01-2020

14.167

16.030

28.333

32.060

20.837

23.578

01-01-2019

13.785

15.599

27.570

31.198

20.209

22.867

01-01-2018

13.344

15.099

26.687

30.198

19.518

22.085

01-01-2017

13.123

14.850

26.246

29.699

19.191

21.716

01-01-2016

12.953

14.657

25.905

29.313

18.948

21.441

01-01-2015

12.642

14.305

25.284

28.610

18.489

20.921

De AOW-franchises voor middelloonregelingen (ML) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen (EL) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

 

Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd

01-01-2014

13.449

26.898

19.619

01-01-2013

13.227

26.454

19.301

01-01-2012

13.062

26.124

18.980

01-01-2011

12.898

25.796

18.738

01-01-2010

12.674

25.347

18.428

01-01-2009

12.466

24.931

18.145

01-01-2008

12.209

24.418

17.804

01-01-2007

11.873

23.745

17.324

01-01-2006

11.567

23.133

16.901

01-01-2005

11.355

22.709

16.588

De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%). Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

AOW-bedragen artikel 10aa UBLB (bedragen in euro’s)

2023

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

13.033

-

1,483%

14.747

1,701%

1,788%

14.714

1,483%

1,570%

16.647

2022

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

11.819

-

1,483%

13.373

1,701%

1,788%

13.343

1,483%

1,570%

15.096

2021

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

11.614*

-

1,483%

13.141*

1,701%

1,788%

13.111*

1,483%

1,570%

14.834*

* Zie de Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 januari 2021

 2020

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

11.312

-

1,483%

12.800

1,701%

1,788%

12.770

1,483%

1,570%

14.449

2019

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

11.008

-

1,483%

12.456

1,701%

1,788%

12.426

1,483%

1,570%

14.060

2018

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.655*

-

1,483%

12.057

1,701%

1,788%

12.028

1,483%

1,570%

13.610

* In artikel VIII, onderdeel A, onder 1, van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 was per abuis een bedrag van € 10.665 opgenomen. De Bijstellingsregeling is op dit punt gerectificeerd.

2017

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.479

-

1,483%

11.858

1,701%

1,788%

11.829

1,483%

1,570%

13.385

2016

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.343

-

1,483%

11.704

1,701%

1,788%

11.675

1,483%

1,570%

13.211

2015

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.095

-

1,483%

11.424

1,701%

1,788%

11.395

1,483%

1,570%

12.894

2014

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,95%

11.005

-

1,7%

11.005

1,95%

2,05%

12.251

1,7%

1,8%

12.251

2013

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.940

-

1,8%

10.940

2,05%

2,15%

12.104

1,8%

1,9%

12.104

2012

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.802

-

1,8%

10.802

2,05%

2,15%

11.953

1,8%

1,9%

11.953

2011

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.667

-

1,8%

10.667

2,05%

2,15%

11.803

1,8%

1,9%

11.803

2010

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.481

-

1,8%

10.481

2,05%

2,15%

11.597

1,8%

1,9%

11.597

2009

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.309

-

1,8%

10.309

2,05%

2,15%

11.407

1,8%

1,9%

11.407

2008

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

10.097

-

1,8%

10.097

2,05%

2,15%

11.172

1,8%

1,9%

11.172

2007

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

9.819

-

1,8%

9.819

2,05%

2,15%

10.864

1,8%

1,9%

10.864

2006

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

9.566

-

1,8%

9.566

2,05%

2,15%

10.584

1,8%

1,9%

10.584

2005

Middelloon
Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

2,05%

9.391

-

1,8%

9.391

2,05%

2,15%

10.390

1,8%

1,9%

10.390

 

Deel deze pagina

Op deze pagina