Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Overzicht AOW-franchises en AOW-inbouwbedragen

1. Pensioenregelingen Wet toekomst pensioenen (WTP)

De hierna opgenomen bedragen gelden voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP per 1 juli 2023.

a.  AOW-franchise artikel 18a, derde lid, Wet LB (bedragen in euro’s)

1 januari 202417.545
1 juli 202316.322

b.  Verlaagde AOW-franchises artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) (bedragen in euro’s)

2024

AOW-franchise artikel 10aa, eerste lid, UBLB

Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door
meer danmaar niet meer dan 
27,216%14.009
27,216%28,608%15.816

 AOW-franchise artikel 10aa, tweede lid, UBLB

Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaaren voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door
 niet meer dan14.009
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is17,3% 
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is18,0% 
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is19,1% 
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is19,6% 
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is20,4% 
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is24,0% 
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is26% 
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is28,2% 
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is30,7% 
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is33,6% 
65 jaar of ouder is36,3% 

 AOW-franchise artikel 10aa, derde lid, UBLB

Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaaren voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, bedoelde bedrag vervangen door
 meer danmaar niet meer dan15.816
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is17,3%18,1% 
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is18,0%18,9% 
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is19,1%20,0% 
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is19,6%20,6% 
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is20,4%21,4% 
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is24,0%25,2% 
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is26%27,3% 
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is28,2%29,6% 
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is30,7%32,2% 
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is33,6%35,3% 
65 jaar of ouder is36,3%38,1% 

1 juli 2023

AOW-franchise artikel 10aa, eerste lid, UBLB

Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door
meer danmaar niet meer dan 
27,216%13.033
27,216%28,608%14.714

 AOW-franchise artikel 10aa, tweede lid, UBLB

Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaaren voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door
 niet meer dan13.033
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is17,3% 
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is18,0% 
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is19,1% 
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is19,6% 
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is20,4% 
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is24,0% 
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is26% 
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is28,2% 
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is30,7% 
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is33,6% 
65 jaar of ouder is36,3% 

 AOW-franchise artikel 10aa, derde lid, UBLB

Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaaren voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast vanwordt het in artikel 18a, derde lid, bedoelde bedrag vervangen door
 meer danmaar niet meer dan14.714
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is17,3%18,1% 
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is18,0%18,9% 
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is19,1%20,0% 
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is19,6%20,6% 
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is20,4%21,4% 
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is24,0%25,2% 
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is26%27,3% 
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is28,2%29,6% 
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is30,7%32,2% 
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is33,6%35,3% 
65 jaar of ouder is36,3%38,1% 

2. Pensioenregelingen onder overgangsrecht artikel 38q Wet LB

De hierna opgenomen bedragen gelden voor de op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen waarop het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB van toepassing is.

 Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd 
 MLELMLELMLEL
1 januari 202417.54519.85335.09039.70625.79629.190
1 januari 202316.32218.47032.64436.93923.96227.114
1 januari 202214.80216.74929.60333.49821.77524.640
1 januari 202114.54416.45829.08832.91521.41524.232
1 januari 202014.16716.03028.33332.06020.83723.578
1 januari 201913.78515.59927.57031.19820.20922.867
1 januari 201813.34415.09926.68730.19819.51822.085
1 januari 201713.12314.85026.24629.69919.19121.716
1 januari 201612.95314.65725.90529.31318.94821.441
1 januari 201512.64214.30525.28428.61018.48920.921
De AOW-franchises voor middelloonregelingen (ML) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen (EL) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.
 Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd
1 januari 201413.44926.89819.619
1 januari 201313.22726.45419.301
1 januari 201213.06226.12418.980
1 januari 201112.89825.79618.738
1 januari 201012.67425.34718.428
1 januari 200912.46624.93118.145
1 januari 200812.20924.41817.804
1 januari 200711.87323.74517.324
1 januari 200611.56723.13316.901
1 januari 200511.35522.70916.588
De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%). Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

b.  AOW-bedragen artikel 10aa UBLB (tekst 30 juni 2023)
(bedragen in euro’s)

2024 (voetnoot1)

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel
bij de toepassing
van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel
bij de toepassing
van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%14.009-1,483%15.852
1,701%1,788%15.8161,483%1,570%17.894

2023

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%13.033-1,483%14.747
1,701%1,788%14.7141,483%1,570%16.647

2022

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%11.819-1,483%13.373
1,701%1,788%13.3431,483%1,570%15.096

2021

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%11.614*-1,483%13.141*
1,701%1,788%13.111*1,483%1,570%14.834*
* Zie de Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 januari 2021

 2020

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%11.312-1,483%12.800
1,701%1,788%12.7701,483%1,570%14.449

2019

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%11.008-1,483%12.456
1,701%1,788%12.4261,483%1,570%14.060

2018

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%10.655*-1,483%12.057
1,701%1,788%12.0281,483%1,570%13.610
* In artikel VIII, onderdeel A, onder 1, van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 was per abuis een bedrag van € 10.665 opgenomen. De Bijstellingsregeling is op dit punt gerectificeerd.

2017

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%10.479-1,483%11.858
1,701%1,788%11.8291,483%1,570%13.385

2016

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%10.343-1,483%11.704
1,701%1,788%11.6751,483%1,570%13.211

2015

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,701%10.095-1,483%11.424
1,701%1,788%11.3951,483%1,570%12.894

2014

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-1,95%11.005-1,7%11.005
1,95%2,05%12.2511,7%1,8%12.251

2013

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.940-1,8%10.940
2,05%2,15%12.1041,8%1,9%12.104

2012

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.802-1,8%10.802
2,05%2,15%11.9531,8%1,9%11.953

2011

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.667-1,8%10.667
2,05%2,15%11.8031,8%1,9%11.803

2010

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.481-1,8%10.481
2,05%2,15%11.5971,8%1,9%11.597

2009

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.309-1,8%10.309
2,05%2,15%11.4071,8%1,9%11.407

2008

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%10.097-1,8%10.097
2,05%2,15%11.1721,8%1,9%11.172

2007

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%9.819-1,8%9.819
2,05%2,15%10.8641,8%1,9%10.864

2006

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%9.566-1,8%9.566
2,05%2,15%10.5841,8%1,9%10.584

2005

MiddelloonEindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% vanIndien bij een eindloonstelsel bij
de toepassing van artikel 18a
van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van
wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van
meer danmaar niet meer dan meer danmaar niet meer dan 
-2,05%9.391-1,8%9.391
2,05%2,15%10.3901,8%1,9%10.390

3. AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)

 Enkelvoudig
gehuwd
Gehuwd met
maximale toeslag
Ongehuwd
1 januari 202413.15926.31719.347
1 januari 202312.24224.48317.971
1 januari 202211.10122.20216.332
1 januari 202110.90821.81616.061
1 januari 202010.62521.25015.628
1 januari 201910.33920.67815.157
1 januari 201810.00820.01614.638
1 januari 20179.84319.68514.393
1 januari 20169.71519.42914.211
1 januari 20159.48218.96313.867
1 januari 20149.41418.82813.733
1 januari 20139.25918.51813.511
1 januari 20129.14418.28713.286
1 januari 20119.02918.05713.116
1 januari 20108.87217.74312.900
1 januari 20098.72617.45212.702
1 januari 20088.54717.09312.463
1 januari 20078.31116.62212.127
1 januari 20068.09716.19411.831
1 januari 20057.94915.89711.612
De bedragen van de AOW-uitkeringen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de AOW-inbouw- respectievelijk AOW-franchise-bedragen.

(Voetnoot1, terug naar de tekst) Zie artikel VIII van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 (Staatscourant 2023, 32714)

Deel deze pagina