Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-004 behandelt de vraag of er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer moet worden opgemaakt of dat de voorwaarden ook mogen worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering.

Vraag

Moet er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer worden opgemaakt of mogen de voorwaarden ook worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

In artikel 5.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) is bepaald dat een levensloopregeling door werkgever en werknemer schriftelijk moet worden vastgelegd en welke gegevens en voorwaarden daarbij ten minste moeten worden opgenomen. Verder is de vormgeving van een levensloopregeling vrij. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een met de individuele werknemer overeen te komen levensloopregeling waarin wordt verwezen naar een raamovereenkomst waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina

Op deze pagina