Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-017 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-017 behandelt de vraag of een werkgever verplicht is om een werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een levensloopregeling.

Vraag

Is een werkgever verplicht om een werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een levensloopregeling?

Antwoord

Ja, een werkgever is verplicht de werknemer de mogelijkheid te geven deel te nemen aan een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) op grond van artikel 7:2 van de Wet arbeid en zorg.

De werkgever mag geen nadere voorwaarden stellen voor deelname aan de regeling.

Het wettelijk recht zoals hiervoor beschreven, beperkt zich tot de deelname aan de levensloopregeling. De werknemer krijgt hierdoor geen recht op meer verlof. De werkgever en werknemer moeten in goed overleg afspraken maken over het opnemen van verlof.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina