Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd.

Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet informeren over het saldo van de levensloopregeling.

Vraag

Moet iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks informeren over het saldo van de levensloopregeling?

Antwoord

Nee, een dergelijke informatieverplichting geldt alleen voor werknemers die ook bij één of meer gewezen werkgevers aanspraken ingevolge een levensloopregeling hebben. Deze werknemers moeten jaarlijks schriftelijk aan de werkgever verklaren wat het saldo is van de bij de vorige werkgevers gevormde levensloopaanspraken per 1 januari van het kalenderjaar waarin de verklaring wordt opgemaakt (artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011)). Het is van belang dat de schriftelijke verklaring jaarlijks wordt opgemaakt omdat de waarde van de aanspraken jaarlijks zal wijzigen, bijvoorbeeld door de bijgeschreven rente.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina