Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling d.d. 011121

Publicatiedatum 01-11-2021

Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet informeren over het saldo van de levensloopregeling.

Vraag

Moet iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks informeren over het saldo van de levensloopregeling?

Antwoord

Nee, een dergelijke informatieverplichting geldt alleen voor werknemers die ook bij één of meer gewezen werkgevers aanspraken ingevolge een levensloopregeling hebben. Deze werknemers moeten jaarlijks schriftelijk aan de werkgever verklaren wat het saldo is van de bij de vorige werkgevers gevormde levensloopaanspraken per 1 januari van het kalenderjaar waarin de verklaring wordt opgemaakt (artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011)). Het is van belang dat de schriftelijke verklaring jaarlijks wordt opgemaakt omdat de waarde van de aanspraken jaarlijks zal wijzigen, bijvoorbeeld door de bijgeschreven rente.

Deel deze pagina