Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-032 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-032 behandelt de vraag of er voorwaarden verbonden zijn aan het overdragen van het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering naar een andere uitvoerder.

Vraag

De werkgever en de werknemer hebben een levensloopregeling afgesproken. De werknemer wil het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering overdragen naar een andere uitvoerder. Zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Antwoord

Als de werknemer het tegoed van een levenslooprekening of de waarde van een levensloopverzekering overdraagt aan een andere toegelaten uitvoerder, geldt als enige voorwaarde dat de nieuwe uitvoerder als zodanig wordt opgenomen in de levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina