Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-034 Verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-034 behandelt de vraag of de pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.

Vraag

Is de pensioenuitvoerder verplicht mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling?

Antwoord

Nee, de pensioenuitvoerder is ingevolge de Wet arbeid en Zorg en de Wet op de loonbelasting 1964 niet verplicht de mogelijkheid te bieden. De wetgeving bewerkstelligt slechts dat genoemde omzetting zonder fiscale gevolgen kan plaatsvinden.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina