Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd.

Dit V&A 05-044 behandelt de vraag of het bij een werkgever opgebouwde levenslooptegoed na ingang van het pensioen gebruikt kan worden voor verlof bij een andere werkgever.

Vraag

Een werknemer heeft gelijktijdig een dienstbetrekking bij zowel werkgever A als werkgever B. Kan het levenslooptegoed bij werkgever A aangewend worden voor verlof bij werkgever B nadat het ouderdomspensioen bij werkgever A volledig is ingegaan?

Antwoord

Neen. De aanspraken ingevolge de levensloopregeling opgebouwd bij werkgever A dienen onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het bij werkgever A opgebouwde ouderdomspensioen voor de gehele waarde in de belastingheffing te worden betrokken.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina