Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem kan laten uitkeren.

Vraag

Kan een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem laten uitkeren?

Antwoord

Nee. De werkgever kan het levenslooptegoed alleen aan de werknemer uitkeren, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. De werkgever verstrekt de aanspraak aan de werknemer. Bij deze aanspraak horen geen rechten voor de partner. Dus mogen levensloopregelingen niet voorzien in rechtstreekse uitbetalingen aan de (ex-) partner van de werknemer.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina

Op deze pagina