Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-051 behandelt de vraag of werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris kunnen inleggen in de levensloopregeling.

Vraag

Kunnen werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris inleggen in de levensloopregeling?

Antwoord

Ja, die werknemers kunnen meer sparen dan het jaarlijkse maximum van 12%.

Als de totale aanspraken aan het eind van het kalenderjaar het maximum van 210% van het laatstverdiende loon niet te boven gaan, kunnen ze hun gehele salaris inleggen in de levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina