Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 011121

Publicatiedatum 01-11-2021

Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men in het voorgaande kalenderjaar levensloopverlof heeft opgenomen.

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hierna volgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja. De opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet ook al heeft men in het voorgaande kalenderjaar geheel (of voor een deel) levensloopverlof opgenomen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de overgangsregeling van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05-057.

Deel deze pagina