Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 011121

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geƫindigd.

Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men in het voorgaande kalenderjaar levensloopverlof heeft opgenomen.

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hierna volgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja. De opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet ook al heeft men in het voorgaande kalenderjaar geheel (of voor een deel) levensloopverlof opgenomen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de overgangsregeling van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05-057.

Let op!  Let op!

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, is de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is ter zake van dat loon aangewezen als inhoudingsplichtige.

Nu levensloopaanspraken conform het bovenstaande zijn aangemerkt als loon, is het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB, en daarmee de inhoud van dit V&A, feitelijk niet meer relevant. Formeel vervalt artikel 39d Wet LB per 1 januari 2022 (zie artikel VIIb van het Belastingplan 2012). Per die datum zal dit V&A ook vervallen.

Deel deze pagina