Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 010419

Publicatiedatum 01-04-2019
Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 19-011 d.d.3 januari 2022.

Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964.

Vraag

Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964?

Antwoord

Voor het begrip regulier (jaar)loon uit de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964, dient aansluiting te worden gezocht bij het begrip pensioengevend loon in een eindloonregeling. Het gaat om het civielrechtelijke jaarloon van het jaar van toekenning van de bate, inclusief:

  • eventueel loon in natura (uitgezonderd privé-gebruik auto) en
  • eventuele werkgeversbijdragen aan een levensloopregeling.

Voor alle bestanddelen van het reguliere loon geldt dat ze - net als in een eindloonregeling - structureel moeten zijn en dat ze hooguit marginaal fluctueren in hoogte. Jaarlijks terugkerende variabele beloningen dienen dus uit het reguliere jaarloon te worden geëlimineerd als ze meer dan marginaal fluctueren.

De vraag of in een concreet geval sprake is van al dan niet marginaal fluctueren zal dienen te worden beantwoord door de voor de (voormalige) werkgever competente inspecteur.

Ter informatie!  NB:

Voor de toepassing van de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 hoeft bij het vaststellen van het reguliere (jaar)loon geen rekening te worden gehouden met de beperkingen van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

Deel deze pagina

Op deze pagina