Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.

Vraag

Is het mogelijk om vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord

Ja. Vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw hoeft niet ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB.

Er moet sprake zijn van perioden waarbij in aansluiting op de eerder vervulde dienstbetrekking na onvrijwillig ontslag loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen, of, perioden na ontslag van ten hoogste tien jaar voor zover in de laatstgenoemde perioden geen pensioen wordt opgebouwd uit hoofde van een dienstbetrekking die is ontstaan na aanvang van die perioden, waarbij de vrijwillig voortgezette pensioenopbouw met ingang van het vierde kalenderjaar mede afhankelijk is van het gezamenlijke bedrag van de genoten inkomensbestanddelen, genoemd in artikel 10b, zesde lid, UBLB.

Het is daarom mogelijk om vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.

Deel deze pagina

Op deze pagina