Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 200420

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen.

Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of de pensioenopbouw kan worden voortgezet bij het gedeeltelijk vervroegd ingaan van het pensioen.

Vraag

Een werknemer van 66 jaar laat zijn pensioen voor 40% vervroegd ingaan. Hij verlaagt op hetzelfde moment zijn deeltijdfactor van 100% naar 70% en werkt door in dezelfde dienstbetrekking tot de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Kan de pensioenopbouw in die 2 jaar zonder fiscale bezwaren worden voortgezet in dezelfde regeling bij dezelfde pensioenuitvoerder?

Antwoord

Ja, dat kan.

Er zijn wel voorwaarden en beperkingen verbonden aan de voortgezette opbouw:

  1. Er ontstaan 2 reeksen van uitkeringen binnen één pensioenregeling, te weten één reeks die ingaat op 66 jaar en één die ingaat op 68 jaar. Elk van deze uitkeringsreeksen moet aan de wettelijke bepalingen voldoen. Zo moet de variatie in de uitkeringen bij elk van beide delen voldoen aan de eisen van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB):
    • de laagste uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering;
    • de mate van variatie moet op de feitelijke ingangsdatum van het pensioendeel vaststaan.
  2. Ook voor het tweede deel van het pensioen geldt dat de uitkeringen moeten ingaan binnen vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd (artikel 18a, vierde lid, Wet LB)

Deel deze pagina