Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken

Dit V&A 17-010 behandelt de vraag of reeds in eigen beheer verzekerd pensioen ook na 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerd kan blijven en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Inleiding

Na het invoeren van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is een eigenbeheerlichaam nog slechts een fiscaal toegelaten verzekeraar voor op 31 maart 2017 reeds in eigen beheer verzekerde aanspraken. Voortgezette pensioenopbouw in eigen beheer is fiscaal dan niet meer mogelijk. In het per 1 juli 2017 vervallen besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 was echter aangegeven dat dga’s onder voorwaarden uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd kregen om het in eigen beheer verzekerde pensioen premievrij te maken, de pensioenbrief aan te passen, een elders verzekerd deel van de opgebouwde pensioenaanspraak over te dragen naar het eigenbeheerlichaam en de voor deze handelingen noodzakelijke besluitvorming in de algemene vergadering te verrichten. Door gebruik te maken van de coulancetermijn van het besluit kon de pensioenopbouw in eigen beheer worden voortgezet uiterlijk tot en met 30 juni 2017.

Vraag

Een BV heeft de dga een pensioen toegezegd. De door de dga opgebouwde pensioenaanspraak is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga heeft aangegeven dat hij de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak wil handhaven. Is dit mogelijk en wat moest daarvoor worden geregeld?

Antwoord

Handhaven van de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak is mogelijk op basis van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Op deze aanspraak blijven de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j Wet LB, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing.

Handhaven van de opgebouwde pensioenaanspraak betekent niet dat de dga en BV niets hoefden te doen. De opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer moet uiterlijk 30 juni 2017 zijn stopgezet. Daarvoor waren handelingen nodig zoals het aanpassen van de pensioentoezegging, zodat de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer daadwerkelijk is stopgezet.

Indien de pensioentoezegging in eigen beheer, waarin pensioen wordt opgebouwd niet uiterlijk 30 juni 2017 is stopgezet, loopt de pensioenopbouw in eigen beheer gewoon door. Civielrechtelijk is er immers sprake van een rechtens afdwingbare pensioentoezegging van de BV aan de dga. Voor de pensioenopbouw vanaf 1 juli 2017 is de BV echter geen fiscaal toegelaten pensioenverzekeraar meer. Indien de pensioenopbouw in eigen beheer desondanks is voortgezet, is de gehele opgebouwde pensioenaanspraak fiscaal onzuiver geworden. De pensioenaanspraak is dan immers gedeeltelijk verzekerd bij een fiscaal niet toegelaten verzekeraar. Daardoor voldoet de pensioenregeling dan niet meer volledig aan de fiscale voorwaarden. Op grond van artikel 19b Wet LB is in dat geval de waarde in het economische verkeer van de gehele aanspraak ineens belast en is de dga ook revisierente verschuldigd.

Deel deze pagina

Op deze pagina