Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking.

Vraag

Een BV heeft de dga een pensioen toegezegd. De door de dga opgebouwde pensioenaanspraken zijn volledig in eigen beheer verzekerd. Bij het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is de pensioenopbouw in eigen beheer gestaakt. De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken zijn gehandhaafd.

Op de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen is de vermogenspositie van de BV ontoereikend om de pensioenverplichtingen volledig na te komen. Kan voor de gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer nog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het pensioen op pensioeningangsdatum ingeval van onderdekking gedeeltelijk prijs te geven met toepassing van artikel 19b, achtste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016) en het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M?

Antwoord

Ja, op pensioeningangsdatum geldt voor de gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer nog steeds de mogelijkheid om het pensioen ingeval van onderdekking gedeeltelijk prijs te geven met toepassing van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) en het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M. Op grond van artikel 38n Wet LB blijven voor de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 opgebouwde pensioenaanspraken waarvan een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, als verzekeraar optreedt (eigenbeheerlichaam), de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing. Hierdoor blijft voor de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 opgebouwde en in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken de delegatiebepaling van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) die ten grondslag ligt aan het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, ook na invoering van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen van kracht.

Deel deze pagina