Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 17-021 Prijsgeven ODV op ingangsdatum vanwege onderdekking

Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een ODV op de ingangsdatum van de termijnen gedeeltelijk prijs te geven in geval van onderdekking.

Vraag

Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Op het tijdstip dat de ODV tot uitkering moet komen zijn de middelen van de vennootschap die de ODV uitvoert, ontoereikend om de ODV (volledig) na te komen (onderdekking).

Kan de dga de ODV vanwege de onderdekking gedeeltelijk prijsgeven bij ingang van de ODV-termijnen met een beroep op artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016)?

Antwoord

Ja, in bepaalde situaties kan de dga de ODV vanwege de onderdekking bij ingang van de ODV-termijnen onder voorwaarden gedeeltelijk prijsgeven met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016).

Artikel 38p, vierde lid, Wet LB verklaart onder andere artikel 19b Wet LB, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, van overeenkomstige toepassing voor een ODV. In het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) is de mogelijkheid opgenomen om in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken eenmalig te verminderen bij ingang van de pensioenuitkeringen in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam dat de pensioenaanspraken verzekert. Dit kan echter slechts in die gevallen die door de Minister van Financiën zijn aangewezen.

In het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M heeft de Minister van Financiën onder voorwaarden gevallen aangewezen waarbij sprake is van ‘pensioenaanspraken’ en ‘pensioenverplichtingen’ in eigen beheer. In onderdeel 2.5 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 is goedgekeurd dat het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, van overeenkomstige toepassing is op een ODV in de zin van artikel 38p, eerste lid, Wet LB. Op basis van deze goedkeuring kan ook een ODV bij ingang van de ODV-termijnen eenmalig worden verminderd in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam. De voorwaarden van het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. Zie V&A 17-009 voor de mogelijkheden van de afwikkeling van een ODV in geval van onderdekking in de situatie dat de ODV in de uitkeringsfase wordt aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Deel deze pagina