Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 18-004 ODV gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een ODV ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Vraag

Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Is het mogelijk om een nog niet ingegane ODV niet volledig, maar gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrente, een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht (lijfrenteproduct) als bedoeld in de artikelen 3.125 en 3.126a van de Wet IB 2001?

Antwoord

Ja, het is mogelijk om een nog niet ingegane ODV gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. In artikel 38p, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is namelijk bepaald dat het deel van de ODV dat niet is aangewend voor de verkrijging van een lijfrenteproduct in een periode van twintig jaar moet worden uitgekeerd. Hieruit volgt dat het mogelijk is om de ODV gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct.

ODV aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct na ingang ODV-termijnen

Op grond van artikel 38p, vijfde lid, Wet LB kan een ODV, in afwijking van artikel 38p, eerste lid, Wet LB, onder de voorwaarden van onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 ook na ingang van de ODV-termijnen nog fiscaal geruisloos worden aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct. Als gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid bepaalt artikel 10a.18, vijfde lid, van de Wet IB 2001 dat onder door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden een lijfrente, een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht later mag ingaan c.q. later mag worden uitgekeerd dan in het kalenderjaar waarin de ODV-gerechtigde de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Een van de voorwaarden van onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen is dat de ODV volledig wordt aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Na het ingaan van de ODV-termijnen is het dan ook niet meer mogelijk om de ODV slechts gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct.

Deel deze pagina

Op deze pagina