Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 d.d. 281119

Publicatiedatum 28-11-2019
Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen per 1 januari 2020.

In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Inleiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 november 2019 de ‘Rekenregels vanaf 1 januari 2020’ gepubliceerd. In Bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2020 opgenomen.

Op basis van de AOW-uitkeringen van Bijlage II.1 zijn de voorlopige vanaf 1 januari 2020 geldende bedragen berekend van:

  • de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB);
  • de AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB);
  • het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB.

Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.

Voorlopige AOW-franchises per 1 januari 2020 (bedragen in euro’s)

  Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd
  Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
1 januari 2020 14.167 16.030 28.333 32.060 20.837 23.578

Voor bovenvermelde AOW-franchises voor 2020 geldt nog wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de AOW-uitkeringen.

Voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB per 1 januari 2020 (bedragen in euro’s)

Middelloon Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer dan maar niet meer dan   meer dan maar niet meer dan  
- 1,701% 11.312 - 1,483% 12.800
1,701% 1,788% 12.770 1,483% 1,570% 14.449

Voor bovenvermelde voorlopige AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2020 geldt nog wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB.

Voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2020

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2020 is voorlopig vastgesteld op € 110.111. Dit bedrag is bepaald door het voor 2019 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2020 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

Deel deze pagina

Op deze pagina