Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum

Dit V&A 23-017 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum na ingang van de WTP in een internationale situatie kan worden vastgesteld.

Vraag

Als gevolg van inwerkingtreding van Wet toekomst pensioenen (WTP) op 1 juli 2023 wordt een partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum opgebouwd uit de vlakke leeftijdsonafhankelijke premie, zoals bedoeld in artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB).

Welke bepaling van een belastingverdrag is na inwerkingtreding van de WTP van toepassing op een partnerpensioen dat ingaat bij overlijden op of na de pensioendatum, als de partner niet in Nederland woont?

Antwoord

In een dergelijke situatie wordt wat betreft het vaststellen van het heffingsrecht onder een belastingverdrag de systematiek toegepast zoals gehanteerd voor het ouderdomspensioen.

De systematiek van het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum is met de invoering van de WTP niet veranderd ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WTP.

Deel deze pagina