Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 24-002 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

Dit V&A 24-002 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Vraag

Kan een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen?

Antwoord

Nee. De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) biedt niet de mogelijkheid om de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen van de partner.

Zowel het (bijzonder) partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum als het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum moet uiterlijk ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de kalendermaand waarin de (gewezen) werknemer is overleden (zie artikel 18b, derde lid, en artikel 18a, vijfde lid, Wet LB).

Indien de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen omgezet zou kunnen worden in eigen aanspraak op ouderdomspensioen van de partner zou dit niet toelaatbare mogelijkheden voor uitstel van de ingangsdatum van het partnerpensioen bieden.

Zie ook V&A 06-010 over partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande ingeval van aanspraken waarop het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, en/of artikel 38q Wet LB van toepassing is.

Deel deze pagina

Op deze pagina