Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-003 d.d. 4 april 2018.

Vraag

Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2006 aangemerkt als een aanspraak opgebouwd ingevolge een levensloopregeling. Bestaat er voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd ook recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Nee, voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd bestaat geen recht op de levensloopverlofkorting. De levensloopregeling wordt ingevoerd per 1 januari 2006, zodat alleen over jaren na die datum de levensloopverlofkorting kan worden toegekend.

Deel deze pagina