Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 040418

4 april 2018 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 040418)

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort. Zowel het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Let op!
Met ingang van 1 april 2017, dan wel na afloop van de coulancetermijn van het inmiddels vervallen besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, is het niet meer mogelijk om het saldo van een levensloopregeling om te zetten in bij een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraken. Na het invoeren van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is een eigenbeheerlichaam nog slechts een toegelaten pensioenverzekeraar voor pensioenaanspraken die op 31 maart 2017, dan wel uiterlijk bij einde van de coulancetermijn reeds in eigen beheer waren verzekerd.