Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-018 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-018 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-018 behandelt de vraag of het toegestaan is om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van de levensloopregeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen.

Vraag

Is het toegestaan om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van de levensloopregeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen?

Antwoord

Nee, het is niet toegestaan om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van deze regeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen. Deze verplichting is in strijd met artikel 7:3 van de Wet arbeid en zorg.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina