Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking

18 september 2013 15:23

Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht.

Vraag

Wie is inhoudingsplichtig indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht?

Antwoord

Als in verband met het beëindigen van de dienstbetrekking met de werkgever wordt overeengekomen dat het saldo van de levensloopregeling wordt afgekocht, is de werkgever de inhoudingsplichtige.