Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-021 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht.

Vraag

Wie is inhoudingsplichtig indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht?

Antwoord

Als in verband met het beëindigen van de dienstbetrekking met de werkgever wordt overeengekomen dat het saldo van de levensloopregeling wordt afgekocht, is de werkgever de inhoudingsplichtige.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina