Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 290709

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015.

Vraag

Moet een pensioenverzekeraar ook loonbelasting inhouden voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit een levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van afgekocht prepensioen ?

Antwoord

Nee, als een wettelijk toegestane afkoop van prepensioen (ook overbruggings- of vroegpensioen) is ondergebracht in een levensloopregeling, is de pensioenverzekeraar niet inhoudingsplichtig voor de daaruit voortvloeiende levensloopuitkeringen (artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet).

De pensioenverzekeraar kan wel inhoudingsplichtig zijn als hij ook uitvoerder is van de levensloopregeling.

Deel deze pagina

Op deze pagina