Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 171117

Publicatiedatum 17-11-2017

Dit V&A 05-040 behandelt de vraag of een werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht heeft op de levensloopverlofkorting.

Vraag

Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Nee. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de eerdere ingangsdatum van het volledige ouderdomspensioen. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.

Deel deze pagina