Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

18 september 2013 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé-middelen werknemer (Vraag & Antwoord 05-047 d.d. 180913)

Vraag

Kan een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen storten in een levensloopregeling?

Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk. Elke storting in een levensloopregeling dient te geschieden door inhouding daarvan op het (bruto) fiscale loon. Het totaal van de stortingen per jaar mag – behoudens enige uitzonderingen in de sfeer van het overgangsrecht – ten hoogste 12% van het loon in een kalenderjaar bedragen.