Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-047 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in een levensloopregeling.

Vraag

Kan een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen storten in een levensloopregeling?

Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk. Elke storting in een levensloopregeling dient te geschieden door inhouding daarvan op het (bruto) fiscale loon. Het totaal van de stortingen per jaar mag - behoudens enige uitzonderingen in de sfeer van het overgangsrecht - ten hoogste 12% van het loon in een kalenderjaar bedragen.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina