Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017.

Vraag

In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald dat een uitkering, een bijdrage of een premie niet drukt op een inhoudingsplichtige voor zover bedragen zijn ingehouden van werknemers of door andere inhoudingsplichtigen zijn betaald. In artikel 8.6, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is bepaald dat een uitkering, een bijdrage of een premie ook niet drukt op een inhoudingsplichtige indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat hij binnen een jaar bedragen van werknemers gaat inhouden of van andere inhoudingsplichtigen bijdragen of premies voldaan gaat krijgen.

Wat zijn de consequenties als de inhoudingsplichtige toch binnen een jaar geen bedragen inhoudt van werknemers of bijdragen of premies van andere inhoudingsplichtigen ontvangt?

Antwoord

Indien de inhoudingsplichtige binnen die periode van een jaar geen bedragen van werknemers ingehouden heeft of bijdragen of premies van andere inhoudingsplichtigen heeft ontvangen, dan wordt ervan uitgegaan dat de door de inhoudingsplichtige gedane uitkeringen en voldane bijdragen of premies op het moment dat die periode is afgelopen alsnog gaan drukken op de inhoudingsplichtige.

Voor het moment waarop de periode van een jaar aanvangt wordt verwezen naar Vraag en Antwoord 05-008.

Deel deze pagina