Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 171117

17 november 2017 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen (Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 171117)

Vraag

Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling worden voortgezet?

Antwoord

Ja, als levensloopverlof wordt opgenomen, worden de ontvangen uitkeringen in aanmerking genomen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking ingeval van een werknemer van 61 jaar of ouder. Over dit loon kunnen overeenkomstig artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 5.6 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) inhoudingen ingevolge een levensloopregeling plaatsvinden.

Tevens geldt ook in deze situatie dat de jaargrens van 12% en de bovengrens van 210% aan het begin van het kalenderjaar niet overschreden mag worden.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin levensloopverlof is opgenomen Vraag en Antwoord 05-058.